+32 (0)51 50 01 17
 

Vijzelpompen en waterkrachtvijzels


Een vijzelpomp wordt gebruikt om grote hoeveelheden vloeistof over een beperkte opvoerhoogte te verpompen. De hoofdtoepassingen van vijzelpompen zijn enerzijds de waterbeheersing in kanalen en rivieren en anderzijds het transporteren van verontreinigd water in waterzuiveringsinstallaties (retourslibvijzel, influentpomp).

Waterkrachtvijzels produceren elektrische energie door het turbineren van een hoeveelheid vloeistof van een hoger naar een lager niveau. De elektromechanische uitvoering is analoog aan die van een vijzelpomp.


Vijzelpompen en waterkrachtvijzels Thessaloniki Aandrijfgroep vijzels, voorzien van dieselmotoren, Lugang (Taiwan) Constructie vijzellichaam.

Vandezande levert vijzelpompen en waterkrachtvijzels van zeer hoge kwaliteit en biedt de mogelijkheid beide technieken te combineren met één enkel vijzellichaam. De tegenstrijdige randvoorwaarden op vlak van optimale vloeistofniveaus worden op het bovenniveau opgevangen door een hydraulisch aangedreven mantelklep, die tevens de debietregeling (in functie van het toerental) bij het turbineren mogelijk maakt en op het benedenniveau door een aangepaste beschoeping.

De belangrijkste voordelen van vijzelpompen en waterkrachtvijzels zijn:

 • Hoge debieten
 • Hoog rendement
 • Hoge bedrijfszekerheid
 • Weinig onderhoud
 • Lange levensduur (weinig slijtage)
 • Visvriendelijk en eenvoudig inzetbaar in natuurlijke stromen (ten gevolge van het atmosferisch werkingsprincipe en het relatief lage nominale toerental)
 • Zelfaanzuigend
 • Gemakkelijk toegankelijk
 • Mogelijkheid tot droog draaien gedurende langere periodes

Een vijzelinstallatie bestaat bij Vandezande uit volgende hoofdcomponenten:

Vijzellichaam
Het vijzellichaam bestaat uit een centrale buis, de vijzelbalk, waarop schoepen gelast zijn met een zuivere schroefgang. Afhankelijk van het vereiste debiet wordt
een twee- of meergangige beschoeping toegepast.

Vijzelgoot
Naast de optie van een betonnen opvoergoot, gemaakt op maat van de gemonteerde
vijzel, kan men ook kiezen uit een stalen goot, die samen met de vijzel in een rechthoekige betonnen goot is gegoten, of uit een zelfdragende stalen prefab constructie met de nodige ondersteuningen. Bij deze laatste optie wordt de vijzel met de goot en aandrijfgroep geleverd als één geheel.

Tegenmaalkantplaten
Het doel van dit opzetstuk is om lekverlies te minimaliseren door de vulling van de vijzel te verhogen en zo ook het rendement.

Bovenlager
De vetgesmeerde bovenlagering neemt zowel axiale als radiale krachten op. Het huis van de lagering is muur- of vloergemonteerd. De axiale en radiale lagers hebben een automatische instelling zodat hoekverdraaiingen, als gevolg van vervorming door doorbuiging van de vijzel, kunnen opgevangen worden.

Onderlager
De zelfinstellende onderlagering neemt enkel radiale krachten op en laat thermische uitzetting van de vijzel toe. De onderlagering is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis met een legering die speciaal voor deze toepassing ontworpen werd. Verschillende types onderlagering zijn verkrijgbaar: met vetsmering, oliesmering of zonder smering (ecologisch lager).

Aandrijfgroep
De aandrijving bestaat uit een asynchrone aandrijfmotor die via een riemoverbrenging of elastische koppeling verbonden is met de sneldraaiende as van een haakse of parallelle tandwielkast. De traagdraaiende as van de tandwielkast is verbonden met de vijzelas via een elastische koppeling. Bij vijzelpompen wordt een teruglooprem in de tandwielkast voorzien. Bij waterkrachtvijzels wordt een externe rem voorzien op de sneldraaiende as van de tandwielkast.

 

Ruimerbruggen


Een ruimerbrug is een mechanische constructie die deel uitmaakt van een waterzuiveringsinstallatie. Hiermee worden enerzijds bezonken stoffen naar en slibtank afgevoerd en anderzijds alle drijvende stoffen afgezet in een drijlaagafvoerconstructie.

Er zijn twee types ruimerbruggen beschikbaar: voor ronde bekkens (type rondruimer) en ook voor rechthoekige bekkens (type langsruimer).


Ruimerbrug 1 Ruimerbrug Harelbeke Vandezande Diametrale Ruimerbrug Brugge

Een ruimerbruginstallatie bestaat bij Vandezande uit volgende hoofdcomponenten:

Brugconstructie
De brug bestaat uit een aluminium kokerprofiel, een stalen geconserveerde of thermisch verzinkte buisconstructie of een variante liggerconstructie. De constructie overspant 1/2,  2/3 of de volledige diameter van het bekken. In het laatste geval zijn de twee brugdelen verticaal scharnierend gekoppeld op één meter voorbij het middendraaipunt zodat beide loopwagens op het einde van iedere brughelft maximaal contact maken met de looprand en oneffenheden geen enkele invloed hebben op de gelijkmatige verdeling van de belasting.

Middendraaipunt (enkel voor rondruimer)
De brug is scharnierend opgelegd in zijn rotatiepunt met een vetgesmeerde kogeldraaikrans. Op de plaats van het middendraaipunt wordt een elektrische stroomverdeler ingebouwd, die de voeding voorziet voor de aandrijving en voor alle beveiligingen.

Aandrijving
Rondruimer:
Naast de lagering van de rondruimerbrug ter hoogte van zijn rotatiepunt is de brug opgelegd op de bekkenwand via een één- of tweewielige loopwagen. Het aangedreven wiel is via een doorlopende as gekoppeld aan een reductor-motor samenstelling. In het geval van een tweewielige loopwagen is er naast een aangedreven wiel ook een meeloopwiel. De verplaatsingssnelheid ter hoogte van de looprand is 2,5 m/min.

Langsruimer:
De transversale brug heeft aan weerszijden een tweewielige loopwagen en vier geleidingswielen langs de tankwanden. De aangedreven wielen zijn gekoppeld aan één motor-reductor samenstelling om het schranken van de brug te voorkomen. De aandrijfas, schelpkoppeling en ondersteunende lagerhuizen zijn stevig opgehangen aan de zijkant van de loopbrug. De verplaatsingssnelheid ter hoogte van de looprand is 1,8 m/min.

Verder is de wielwagen in beide types een quasi gesloten geheel voorzien van een regelbaar sneeuwruimschild, een obstakelbeveiliging en wielslipbewaking.

Bodemschrapers
Rondruimer:
De stalen bodemschrapers met rubber veegstrook moeten op de bodem van de tank het bezonken slib ruimen naar de centrale slibzak. Er zijn twee types beschikbaar: een eerste type waarbij de schrapers scharnierend aan de brug bevestigd zijn en met behulp van trekstangen opgehangen en geregeld worden en een tweede type waarbij de schrapers voorzien zijn van meeloopwielen die op de bodem van het bekken rondrijden.

Langsruimer:
De bodemschrapers bestrijken de volledige breedte van de tank en ruimen het bezonken slib naar de slibput van de tank. De schrapers zijn opgehangen aan de loopbrug via gesloten profielen en worden op de juiste afstand van de tankbodem gehouden door middel van loopwielen. De ophanging van de bodemschrapers is zodanig gebouwd dat zij na het ophalen, op basis van een (motorisch aangedreven) kabeltrommel, gemakkelijk vanop de loopbrug kunnen geïnspecteerd worden.

Slibzakschrapers (enkel voor rondruimer)
In de centrale slibput zijn één of twee schuiverbladen voorzien en met een stevige vakwerkconstructie aan de brug opgehangen. Wanneer de weerstand in de slibput te groot wordt dan klappen de schuiverbladen automatisch op.

Inlooptrommel (enkel voor rondruimer)
Het toevoeren van het verontreinigd medium gebeurt via een centrale kolom die uitmondt bovenaan in de inlooptrommel. De inlooptrommel dwingt het medium in het onderliggende bezinksel en voorkomt zo een kortsluitstroom tussen de centrale kolom en de overstortrand. Onder de instroomtrommel kan er bijkomend een deflectieconus opgehangen worden om opwoeling vanuit de slibput te voorkomen. In de instroomcilinder is een opening aangebracht voor eventuele drijflaagafvoer. Deze opening is afgesloten met een schuif en bedienbaar vanaf de brug.

Oppervlakteruimer
Vet, olie en andere drijvende delen worden door een oppervlakteruimer op een efficiënte wijze geëvacueerd. Bij een rondruimer is deze zodanig opgesteld dat alle drijvende delen vanaf de helft van de diameter van het bezinkbekken verzameld worden naar de drijflaagafvoerconstructie. Bij een langsruimer gebeurt de ruiming zorgvuldig vanaf het duikschot aan de afvoerinrichting van het bekken tot in de drijflaagafvoerconstructie.

Drijflaagafvoerconstructie
Rondruimer:
De drijflaagafvoerconstructie bestaat uit een opvangtrechter in RVS die via een gravitaire leiding verbonden is met een drijfstoffenput buiten het bekken. Een beweegbare schraper brengt de drijflaag tot in de trechter, waarna een automatische spoelklep de inrichting spoelt met oppervlaktewater uit het bezinkbekken.

Langsruimer:
De drijflaagafvoerconstructie bestaat uit een drijflaagopvangbak of goot die via een gravitaire leiding verbonden is met een drijfstoffenput buiten het bekken. De goot heeft voldoende helling zodat alle verzamelde drijfstoffen terechtkomen in de afvoerleiding. De beweegbare schraper aan de brug brengt de drijflaag tot in de opvangbak.

Overstortgootreiniging
De bezinktank kan uitgerust worden met een gootreinigingssysteem, dat tijdens de rondgaande beweging van de brug, in de overstortgoot neergelaten wordt. Deze kan optioneel roteren door elektrische aandrijving.

Zuigruimer
Zowel voor rond- als langsruimers bestaat de optie om het slib weg te zuigen in plaats van het naar een verzamelpunt te schrapen.

Indikkers


Slib is een belangrijk bijproduct in het waterzuiveringsproces. De ontwatering van slib, dat voor 99% uit water bestaat, gebeurt met een indikker. Het slib wordt gedurende enkele dagen opgeslagen in ronde tanks waarin een traagdraaiend roerwerk het slib de mogelijkheid biedt, onder invloed van de zwaartekracht, in te dikken tot een drogestofgehalte van 2 tot 4%.

Het paddelwerk homogeniseert en breekt de sliblagen zodat het water naar boven komt en het slib beter bezinkt om vervolgens via de slibschrapers afgevoerd te worden naar de slibzak.


Indikker RWZI Amsterdam-West (Nederland) Indikker RWZI Amsterdam-West (Nederland)

Een indikker installatie bestaat bij Vandezande uit volgende hoofdcomponenten:

Brugconstructie
De brug is vervaardigd uit metalen profielliggers of bestaat uit beton en overspant het volledige bekken.

Aandrijving
De aandrijving van het paddelwerk is voorzien op de brugconstructie en gebeurt door middel van een motor-reductor, met op de uitgaande as van de tandwielkast een rondsel, dat ingrijpt op de tanddraaikrans. Deze is op zijn beurt geflenst op de centrale buis van het paddelwerk en de slibschrapers. Een mechanische koppelbegrenzer schakelt de motor uit bij het overschrijden van het maximaal toelaatbare koppel.

Paddelwerk
Het paddelwerk bestaat uit een raamwerk van verticale staven en is via een vakwerkconstructie verbonden met de centrale buis. De uitvoering gebeurt over de volledige diameter van de indikker.

Schrapermechanisme
De schrapers zijn voorzien van instelbare rubberen strippen die een optimale afvoer van het ingedikte slib verzekeren. De schraperarmen zijn via een profiel bevestigd aan de centrale buis.

Inlooptrommel
Het toevoeren van het slib geschiedt via een centrale kolom die uitmondt bovenaan in de inlooptrommel. De inlooptrommel dwingt het medium in het onderliggende bezinksel en voorkomt zo een kortsluitstroom tussen de centrale kolom en de overstortrand.

Zandvangers


In een waterzuiveringsinstallatie haalt de zandvanger het zand (en olie en vet) uit het verontreinigd medium.

Er worden 2 types zandvangers onderscheiden: de rondzandvanger en de langszandvanger. Het toevoeren van het medium in de rondzandvangertank gebeurt via het toevoerkanaal, waarin stromingsschotten zijn gemonteerd die zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de stroom.

Het bezonken zand en de organische stoffen worden door bodemschrapers in een verdiepte put geschoven, terwijl het afvalwater aan de andere kant van het reservoir over de overstortranden wegvloeit. Bij een langszandvanger voert de brugconstructie een heen-en weergaande beweging uit.

De brug kan enerzijds voorzien zijn van een luchtliftpomp of bodemschrapers voor de afvoer van de bezonken stoffen en anderzijds van oppervlakterakels voor de afvoer van de drijvende stoffen.


Langszandvanger met airliftsysteem Step Tubize (België) Rondzandvanger Constructie langszandvanger

Een zandvanger installatie bestaat bij Vandezande uit volgende hoofdcomponenten:

Brugconstructie
De brug is vervaardigd uit een aluminium kokerconstructie of metalen profielliggers en overspant het bekken. Bij de rondzandvanger is het ook mogelijk de brug te vervaardigen in beton.

Aandrijving
De aandrijving van een rondzandvanger is analoog aan de aandrijving van een indikker. De aandrijving van een langszandvanger is analoog aan de aandrijving van een langsruimerbrug.

Schrapermechanisme
Bij een rondzandvanger zijn de schraperarmen via profielen bevestigd aan de centrale buis. Bij een langszandvanger is het schrapermechanisme ophaalbaar bevestigd aan de brugconstructie. Bij de heenbeweging is het schrapermechanisme neergelaten en bij de terugbeweging wordt het schrapermechanisme opgehaald. Bij de beide types zijn de schrapers voorzien van instelbare rubberen strippen die een optimale afvoer van het ingedikte slib verzekeren.

Luchtliftpomp (enkel bij langszandvanger)
Door het inblazen van lucht aan de hand van supressoren op de bodem van het reservoir kunnen de bezonken stoffen via een trechtervorming inloopstuk en een stijgbuis afgevoerd worden uit de tank. De luchtliftpomp is enkel actief bij de heenbeweging van de brug.

Drijflaagafvoerconstructie (enkel bij langszandvanger)
Op het einde van de heenbeweging worden de drijfstoffen afgevoerd met de oppervlakterakels. Tijdens de terugbeweging is de oppervlakterakel opgetrokken.

Roosterreinigings


Een roosterreinigingsinstallatie heeft als doel het verwijderen van opgehoopt grof vuil in een kanaal of waterloop door het op te vangen in een roosterconstructie.

De opstelling gebeurt aan de stroomopwaartse zijde van pompstations of op waterlopen. Het verzamelde vuil wordt opgehaald, getransporteerd en uiteindelijk in een container gestort.


Rooster Woumen Stenensluisvaart (België) Rooster St. Michiels Brugge (België) Rooster Woumen (België)

Een roosterreinigingsinstallatie bestaat uit volgende onderdelen:

 • Afhankelijk van de kanaalbreedte, 1 of meer uitneembare roosterframes in roestvrij staal, voorzien van verticale roosterstaven. De spleetbreedte van de roosterstaven kan gekozen worden. Er is keuze tussen 40 mm of 100 mm. De roosterframes worden ondersteund door geleidingsprofielen, opgesteld onder een hoek van 75° ten opzichte van het horizontale vlak.  De mechanische weerstand van de roosterframes met opgebouwde roosterstaven is berekend op een maximale waterhoogte opwaarts, zonder tegendruk afwaarts.
 • Een grijper in roestvrij staal, die bestaat uit een vast gedeelte en een scharnierend gedeelte. Bij het reinigen glijdt het vaste gedeelte van de grijper tegen de roosterstaven naar beneden in het opgehoopte vuil; vervolgens wordt het scharnierend gedeelte van de grijper afgesloten met behulp van 2 roestvrij stalen hydraulische cilinders. Het vaste gedeelte van de grijper is afgestemd op de spleetbreedte van de roosterstaven voor een vlotte geleiding en indringing. De grijperbreedtes variëren in standaarduitvoering van 1200 mm tot 1800 mm.
 • Een loopwagen met steunstructuur.

Er bestaan 3 verschillende types :
Type bovenloper: een loopwagen opgehangen aan een monorail met portaalstructuur.
De grijper is opgehangen aan staalkabels, gewikkeld op 2 kabeltrommels.

Type kraan: een loopwagen met scharnierende kraanarm, bewegend op een rijbaan met kraanrails. De grijper is opgehangen aan het uiteinde van de kraanarm.

Type hybride: combinatie van het type bovenloper met het type kraanarm: een loopwagen met vaste galgarm, bewegend op een rijbaan met kraanrails. De grijper is opgehangen aan staalkabels, gewikkeld op 2 kabeltrommels.

Bovenloper:

 • Een motorreductor met rem drijft 2 kabeltrommels aan van de grijper, opgehangen aan staalkabels.
 • Meelooprollen voorkomen het ongewenste afwikkelen van de staalkabels.
 • Een hydraulisch aggregaat voedt de hydraulische cilinders van de grijper.
 • Een elektrisch aangedreven slanghaspel drijft de hydraulische TWIN slang aan, die de hydraulische cilinders van de grijper voorzien van de voeding.
 • De loopwagen is opgehangen aan 2 loopkatten die elk voorzien zijn van 2 gevulkaniseerde loopwielen.
 • Een motorreductor met rem verzorgt de translatiebeweging van de volledige loopwagen op de monorail.
 • Alle benodigde sensoren en eindschakelaars voor de detectie in de sturing zijn voorzien.
 • Het loopwagenframe en de machinebehuizing zijn vervaardigd in roestvast staal. De toegangsluiken zijn voorzien van gasveren.
 • De stalen portaalstructuur met monorail wordt verankerd op de omliggende betonstructuur.

Kraan:

 • De stalen kraanarm bestaat uit een hoofdarm en een zwenkarm; de grijper is scharnierend
 • vastgemaakt aan het uiteinde van de zwenkarm.
 • Hydraulische cilinders voeren de bewegingen uit van de kraanarm.
 • Een hydraulisch aggregaat voedt de hydraulische verbruikers.
 • In deze opstelling is de kraanarm rotatief opgesteld op een draaiplateau met tandkrans.
 • De rotatiebeweging van de kraanarm en de translatiebeweging van de loopwagen gebeurt via een motorreductor of via een hydromotor.
 • Bij de translatie van de loopwagen worden alle stalen wielen van de loopwagen aangedreven.
 • De stalen rijbaan met 2 kraanrails wordt verankerd op de omliggende betonstructuur.

Hybride:

 • Een motorreductor met rem drijft 2 kabeltrommels aan van de grijper, opgehangen aan
 • staalkabels.
 • Het uiteinde van de galgarm beschikt over leiwielen, waarover de staalkabels rollen.
 • Meelooprollen voorkomen het ongewenst afwikkelen van de staalkabels.
 • Een hydraulisch aggregaat voedt de hydraulische cilinders van de grijper.
 • Een elektrisch aangedreven slanghaspel drijft de hydraulische TWIN slang aan, die de hydraulische cilinders van de grijper voorzien van de voeding.
 • In deze opstelling is de galgarm rotatief opgesteld op een draaiplateau met tandkrans.
 • De rotatiebeweging van de galgarm en de translatiebeweging van de loopwagen gebeurt via een motorreductor of via een hydromotor.
 • Bij de translatie van de loopwagen worden alle stalen wielen van de loopwagen aangedreven.
 • De stalen rijbaan met 2 kraanrails wordt verankerd op de omliggende betonstructuur.

Voor elke installatie voorzien wij volgende zaken op maat:

 • • Toegangsbordessen, leuningen, trappen en ladders in functie van gewenste bereikbaarheid en veiligheidsniveau.
 • De inplanting en het traject van de monorail of rijbaan om een maximale integratie met omliggende bestaande structuren te verzekeren of om te voldoen aan wettelijke bouwbepalingen.
 • Conservering staalstructuren: zinkmetalliseren en schilderen in gewenste RAL-kleur of warmbadverzinken.
 • Graad van automatisering: PLC-sturing en integratie met reeds bestaande sturingen.

Waterbeheersing


Vandezande voert allerlei opdrachten uit op vlak van staalconstructie en elektromechanisch installaties, die gebruikt worden voor de waterbeheersing in kanalen en rivieren.

Er wordt een studie gemaakt op maat van de inbouwmogelijkheden en randvoorwaarden van de toepassing, daarna volgt de productie en montage.


Waterbeheersing Segmentstuw Vandezande Asper Waterbeheersing Segmentstuw Vandezande Waterbeheersing Segmentstuw Vandezande

Enkele voorbeelden van dergelijke opdrachten:

 • Stuwen (segmentstuw, klepstuw)
 • Schuiven (afsluitschuiven, regelschuiven, wielschuiven)
 • Terugslagkleppen

Elektromechanische uitrustingen


Vandezande is vaak actief bij het leveren of vernieuwen van elektromechanische uitrustingen voor allerhande overheidsopdrachten in het kader van volgende toepassingen…


Elektromechanische uitrustingen Evergem Elektromechanische uitrustingen Wintam-Zeesluis Vandezande Elektromechanische uitrustingen

Verkeersbruggen: mechanische of hydraulische aandrijving voor de brugbeweging en het vergrendelingsmechanisme

 • Ref. Plassendale Jaagbrug – Oostende
 • Ref. Straussbrug – Zeebrugge
 • Ref. Zennegatbrug – Mechelen
 • Ref. Zandvoordebrug – Oudenburg
 • Ref. Zeebergbrug – Aalst
 • Ref. St-Annabrug – Aalst
 • Ref. Brug N°11 – Brecht

Sluisuitrustingen: mechanische of hydraulische aandrijving van puntdeuren, deurschuiven, muurschuiven en klepdeuren

 • Ref. Evergem sluis
 • Ref. Vancauwelaertsluis – Antwerpen
 • Ref. Duwvaartsluis Albertkanaal
 • Ref. Sluizen op Kanaal Leuven Dijle
 • Ref. Iepersluis – Nieuwpoort